Tin tức:

Cảm biến tiệm cận Cilinder SMC D-A93

  • Cảm biến tiệm cận Cilinder SMC D-A93
Giá bán
120,000₫

    Là cảm biến tiệm cận dùng để phát hiện vị trí cua đầu cilinder. Phì hợp với các thiết kế phát hiện đầu vị trí của đầu cilinder để thực hiện các tác vụ hay nhận biết cylinder đã đi hết hành trình.

    Sảm xuất tại: China

    Hàng SMC