Tin tức:

Mạch nạp 89 Series Device Programmer – USB

 • Mạch nạp 89 Series Device Programmer – USB
Giá bán
190,000₫

  Mô tả: 

   89 Series Device programmer – USB  là mạch nạp họ 8051 và họ Eprom24 & 93
  – Giao tiếp và lấy nguồn duy nhất qua cổng USB
  – Nạp nhanh, tốc độ truyền Data 57600bps
  – Tự động tìm Chip không phải chọn thủ công
  – Tất cả các loại Chip 8/20/40 nạp trên cùng 1 Zip Socket.
  – Hỗ trợ cả 2 mode nạp song song và ISP
  – Giao diện Tiếng Việt / Tiếng Anh thể hiện đầy đủ các thông tin trong suốt quá trình nạp.

   
  + Chip support:
   
  AT89C51
  AT89C51@PLCC44
  AT89C51@TQFP44
  AT89C52
  AT89C52@PLCC44
  AT89C52@TQFP44
  AT89S51
  AT89S51@PLCC44
  AT89S51@TQFP44
  AT89S52
  AT89S52@PLCC44
  AT89S52@TQFP44
  AT89S53
  AT89S53@PLCC44
  AT89S53@TQFP44
  AT89S8252
  AT89S8252@PLCC44
  AT89LS53
  AT89S8253
  AT89S8253@PLCC44
  AT89C1051
  AT89C1051@SOIC20
  AT89C2051
  AT89C2051@SOIC20
  AT89C4051
  AT89C4051@SOIC20

   
  AT89LV51
  AT89LV51@PLCC44
  AT89LV51@TQFP44
  AT89LV52
  AT89LV52@PLCC44
  AT89LV52@TQFP44
  AT89LS51
  AT89LS52
   

   

  AT93C46
  AT93C46@SOIC8
  AT93C56
  AT93C56@SOIC8
  AT93C66
  AT93C66@SOIC8
  AT24C02
  AT24C02@SOIC8
  AT24C04
  AT24C04@SOIC8
  AT24C08
  AT24C08@SOIC8
  AT24C16
  AT24C16@SOIC8
  AT24C32
  AT24C32@SOIC8
  AT24C64
  AT24C64@SOIC8
  AT24C128
  AT24C128@SOIC8
  AT24C256
  AT24C256@SOIC8
  AT24C512
  AT24C512@SOIC8

  Linh dowload và cài đặt driver:https://drive.google.com/file/d/0B_N3g_GDCmYDVko1UUV1SU5MUTQ/view?usp=sharing

  + Giao diện phần mềm: